گواهی تخصص در طراحی وب سایت

جناب آقای میرزایی، مدیرعامل شرکت عصر رایانه که بیش از ۱۲ سال در زمینه طراحی وب تجربه دارند در رقابتهای کشوری فناورد شرکت نموده و پس از موفقیت به راهیابی مراحل حضوری رقابتها در گرایش طراحی سایت (طراحی UI و UX) موفق به حضور در بین 5 نفر برتر طراحی وب در کشور شدند و گواهی تخصص زیر از طرف انجمن نخبگان دانشگاه صنعتی شریف برای ایشان صادر گردیده است.

جهت بزرگنمایی بر روی تصور زیر کلیک نمایید.

sharif