ثبت شکایت

کاربر گرامی در صورتیکه از مجموعه رایاطرح، خدمات ما و یا یکی از پرسنل آن شکایتی دارید میتوانید شکایت خود را توسط فرم زیر برای ما ارسال نمایید. محتوای ارسالی فرم ثبت شکایت مستقیما به دست مدیر شرکت میرسد و مطمئن باشید در اسرع وقت به شکایت شما رسیدگی خواهد شد.

  • 1680560364 - ثبت شکایت1017398083 - ثبت شکایت1618445349 - ثبت شکایت